หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทนอธิการบดี
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทนอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-06-15 12:02:04

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563

รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทนอธิการบดี ตรวจเยี่ยมพบปะ รักษาราชการ ผอ.ศูนย์การศึกษาอุดรธานี และ คณาจารย์พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามยุทธศาตร์และร่วมหารือการพัฒนายุทธศาตร์ท้องถิ่น

ในภาพอาจจะมี 2 คนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม