หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดี กับ น้องมีน วีระญา สุมาลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ขอแสดงความยินดี กับ น้องมีน วีระญา สุมาลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-06-15 11:45:57

ขอแสดงความยินดี

กับ น้องมีน วีระญา สุมาลย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ได้รับรางวัลโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา” ปี 2 ระดับบุคคล รางวัลชนะเลิศ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร #สวนสุนันทา#ราชภัฏอันดับ1#suansunandha#อัตลักษณ์#เอกลักษณ์#ผ้าไทยwww.ssru.ac.th www.plan.ssru.ac.th

ในภาพอาจจะมี 1 คน