หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียน เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียน เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-06-15 11:31:36

ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียน เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี www.udon.ssru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
www.ssru.ac.th

ในภาพอาจจะมี ข้อความ