หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคว้ารางวัลชนะเลิศ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคว้ารางวัลชนะเลิศ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-06-15 11:46:47

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคว้ารางวัลชนะเลิศ

ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา” ปี 2
ระดับหน่วยงาน

รางวัลชนะเลิศ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

#สวนสุนันทา#ราชภัฏอันดับ1#suansunandha#อัตลักษณ์#เอกลักษณ์#ผ้าไทยwww.ssru.ac.th www.plan.ssru.ac.th

ในภาพอาจจะมี 1 คน