หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยบุคลากร ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยบุคลากร ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-06-15 11:35:27

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยบุคลากร ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


www.udon.ssru.ac.th

www.udon.ssru.ac.th

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ