หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชนะเลิศโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชนะเลิศโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-06-15 11:47:40

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชนะเลิศโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา” ปี 2 นักศึกษา ประเภทกลุ่ม

รางวัลชนะเลิศ
นายปริญญา หลาบสุดตา เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

#สวนสุนันทา#ราชภัฏอันดับ1#suansunandha#อัตลักษณ์#เอกลักษณ์#ผ้าไทย
www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th

ในภาพอาจจะมี 5 คน