หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 3 Admission 1) ประจำปีการศึกษา 2563 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS(ตั้งแต่วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 3 Admission 1) ประจำปีการศึกษา 2563 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS(ตั้งแต่วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-06-15 11:33:39

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 3 Admission 1) ประจำปีการศึกษา 2563
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS(ตั้งแต่วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
ที่ https://student.mytcas.com/th เท่านั้น
************************************************************
#จากนั้นรอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัว
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ http://admission.ssru.ac.th/
 — ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา