หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-09-15 14:58:44

    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยสร สมบุญมาก มีกิจกรรม Work Shop "การเขียน มคอ.๓ ตามหลักของวิชาการ" เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ