หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Suan Sunandha, Udon Thani Center Organized a ceremony to invite the statue of Queen Sunandha Kumareerat
Suan Sunandha, Udon Thani Center Organized a ceremony to invite the statue of Queen Sunandha Kumareerat

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-08-14 10:59:13

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เวลา ๐๘.๑๙ น. ดร.ณัฐภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี-อัญเชิญพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

ในลำดับต่อมา เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ณัฐภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โดยมี คณะจารย์ คณะที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี

เวลา ๐๗.๔๐ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานในพิธีเจิมอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อเป็นสิริมงคล

เวลา๐๙.๔๕ น. ผู้แทนนักศึกษา นำกล่าวสวดมนต์ กล่าวนำบทไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณตน

เวลา๑๐.๕๐ น. ผู้แทนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ทั้ง ๓ สาขา นำพานดอกไม้ พานธูปเทียนไหว้ครู ตามลำดับ

เวลา ๑๑.๐๐ น. มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี และนักศึกษาที่มีจิตสาธารณะ

เวลา ๑๑.๑๕ น. ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา

เวลา๑๑.๓๐ น. เสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู