หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-08-14 09:43:13

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นำโดย ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมตัวแทน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เนื่องในโอกาส ที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา