หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-10 09:18:20

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การติดตามและการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562