หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > ประชุมประจำเดือนเมษายน
ประชุมประจำเดือนเมษายน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-04-19 10:35:16

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเมษายน โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การติดตามและการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์   ประจำปีการศึกษา 2562