หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > ประชุมประจำเดือนเมษายน
ประชุมประจำเดือนเมษายน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-09 14:00:08

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเมษายน โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562