หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบของที่ระลึกให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่เดินทางมาสมัครเรียนด้วยตนเอง
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบของที่ระลึกให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่เดินทางมาสมัครเรียนด้วยตนเอง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-05-18 10:55:39

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มอบของที่ระลึกให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่เดินทางมาสมัครเรียนด้วยตนเอง
โดย มีมาตรการป้องกันโควิท 19 โดยมีการวัดไข้ และให้บริการเจลล้างมือเรียบร้อย
www.ssru.ac.th
www.udon.ssru.ac.th