หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-05-18 14:35:01

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2563

#ผู้สมัครต้องเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ Clearing House

ที่ https://student.mytcas.com/th

ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2563 เท่านั้น

(กรณีที่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)