หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนทุกคนสามารเข้าไประบบยืนยันสิทธิ์ได้แล้ว TCAS รอบที่ 2
นักเรียนทุกคนสามารเข้าไประบบยืนยันสิทธิ์ได้แล้ว TCAS รอบที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-05-18 14:49:38

TCAS รอบที่ 2 Quota ดำเนินการในระบบ https://student.mytcas.com/

ผ่านรอบ 2 สวนสุนันทา ยืนยันสิทธิ์ด่วน!

ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2563 เท่านั้น


รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ https://cls.ssru.ac.th/