หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ (อาจารย์เอ) หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ (อาจารย์เอ) หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-05-18 15:16:41

อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ (อาจารย์เอ)
หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์

"เรียนรู้จากตัวจริง ที่มีประสบการณ์จริง"

เรียนที่สาขาการจัดการโลจิสติกส์
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สาขาการจัดการโลจิสติกส์
เปิดรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / ปวส. / กศน. ม.6 หรือเทียบเท่า

????????????สามารถสมัครได้ที่
คลิก???????????? >>>>> ‪https://www.mytcas.com/‬
รหัสสาขาวิชา 7345

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

080-0059265 งานประชาสัมพันธ์ (คุณรลิตา)
????ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

www.ssru.ac.th
www.udon.ssru.ac.th