หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > น้องใหม่ 63 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ นางสาวชนัญชิตา คำพีระ สาวน้อยจาก โณงเรียนชัยนาคำวิทยา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายืนดีต้ด้อนรับนะคะ
น้องใหม่ 63 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ นางสาวชนัญชิตา คำพีระ สาวน้อยจาก โณงเรียนชัยนาคำวิทยา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายืนดีต้ด้อนรับนะคะ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-05-18 11:44:30

น้องใหม่ 63 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ นางสาวชนัญชิตา คำพีระ สาวน้อยจาก โณงเรียนชัยนาคำวิทยา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายืนดีต้ด้อนรับนะคะ


ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, น้ำ
และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
และข้อความในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
และข้อความ