หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวัสดีค่ะน้องๆ นักศึกษาใหม่ ปี 2563 ทุกคน
สวัสดีค่ะน้องๆ นักศึกษาใหม่ ปี 2563 ทุกคน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-05-18 14:03:14

สวัสดีค่ะน้องๆ นักศึกษาใหม่ ปี 2563 ทุกคน

สำหรับน้องๆนักศึกษาใหม่ทุกคน
สามารถจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเเต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบมหาวิทยาลัยได้
ณ ห้อง one stop service ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกวันเวลาราชการ

www.ssru.ac.th
www.udon.ssru.ac.th

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน