หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > .อาจารย์ดารณี ดวงพรม (อาจารย์ส้มโอ) หัวหน้าสาขาการจัดการการค้า
.อาจารย์ดารณี ดวงพรม (อาจารย์ส้มโอ) หัวหน้าสาขาการจัดการการค้า

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-05-18 15:09:32

อาจารย์ดารณี ดวงพรม (อาจารย์ส้มโอ)

หัวหน้าสาขาการจัดการการค้า


"เรียนรู้จากตัวจริง ที่มีประสบการณ์จริง"


เรียนที่สาขาการจัดการการค้า

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สาขาการจัดการการค้า เปิดรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / ปวส. / กศน. ม.6 หรือเทียบเท่า


????????????สามารถสมัครได้ที่

คลิก???????????? >>>>> ‪https://www.mytcas.com/‬

รหัสสาขาวิชา 7353


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่


080-0059265 งานประชาสัมพันธ์ (คุณรลิตา)

????ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


www.ssru.ac.th

www.udon.ssru.ac.th