หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอบพระคุณ UD Town. ค่ะ
ขอบพระคุณ UD Town. ค่ะ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-05-18 11:13:06

ขอบพระคุณ UD Town. ค่ะ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 3 สาขาดังนี้
- สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาการจัดการการค้า

สามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
หรือทางเว็บไซต์นี้เลยนะคะ
>>>>> https://admission.ssru.ac.th/

????????????????????????????????????????????