หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > หาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ
หาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-05 12:13:00

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันที่สอง
เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยและชี้แจงให้นักศึกษาใหม่ ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในการเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

www.ssru.ac.th 
www.udon.ssru.ac.th