หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 5 (เพิ่มเติม) รอบ รับตรงร่วมกัน วันที่ 14 - 26 มิ.ย 62
เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 5 (เพิ่มเติม) รอบ รับตรงร่วมกัน วันที่ 14 - 26 มิ.ย 62

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-05 17:22:46

เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 5 (เพิ่มเติม) รอบ รับตรงร่วมกัน 

วันที่ 14 - 26 มิ.ย 62 สมัครทาง http://www.admission.ssru.ac.th/

หรือสามารถมาสมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

1.สาขาวิชาการจัดการการค้า รับสมัครภาคปกติ (ผู้ที่จบ ม.6 )

2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รับสมัครทั้งภาคปกติ/พิเศษ ระดับปริญญาตรี 

(ผู้ที่จบ ม.6 , ปวช., ปวส.)

2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รับสมัครภาคปกติ 

(ผู้ที่จบ ม.6 )

>>มี "ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร + ทุน กยศ.+ ทุน กรอ.+ทุนอื่นๆ" แก่ผู้เรียน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 042-129556 , 098-2914233 

099-4746767 (พี่กล้วย)

#ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา