หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-02-17 13:41:41

ร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรองศาตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธาน ผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


ในภาพอาจจะมี 2 คนในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง และ สถานที่ในร่ม