หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารในจังหวัดอุดรธานี > จังหวัดอุดรธานีประกอบพิธีดับเทียนชัยและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
จังหวัดอุดรธานีประกอบพิธีดับเทียนชัยและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-04-10 14:49:43

จังหวัดอุดรธานีประกอบพิธีดับเทียนชัยและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ๒๕๖๒  ณ พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง (มหานิกาย)  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานภาคราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน ตลอดทั้งประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมประกอบพิธีดับเทียนชัยและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก รอบพระประธานภายในพระอุโบส       วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานในพิธี