หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > เตรียมความพร้อมในการจัดงาน “สัมมนาวิชาการ องค์ความรู้ด้านกัญชากับการรักษาโรค (ยากัญชา)”
เตรียมความพร้อมในการจัดงาน “สัมมนาวิชาการ องค์ความรู้ด้านกัญชากับการรักษาโรค (ยากัญชา)”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-10 09:48:06

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จับมือภาครัฐและภาคประชาชน ทุกเครือข่าย ทุกองค์กร

เตรียมความพร้อมสัมมนาให้ความรู้เรื่องกัญชาถูกกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.นิรโทษกรรมกัญชา 2562

     เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมหารือโดยมี นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ,นางสาวปิยะพร จันทรสา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี , ดร.ภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ประขารัฐจังหวัดอุดรธานี และ ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “สัมมนาวิชาการ องค์ความรู้ด้านกัญชากับการรักษาโรค (ยากัญชา)”

     ซึ่งงานสัมมนาวิชาการ "องค์ความรู้ด้านกัญชากับการรักษาโรค (ยากัญชา)" จะจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป