หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 139 ปี วันคล้ายวันทิวงคต (วันสิ้นพระชนม์) สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 139 ปี วันคล้ายวันทิวงคต (วันสิ้นพระชนม์) สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-04 16:09:44

วันทิวงคต

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 139 ปี วันคล้ายวันทิวงคต (วันสิ้นพระชนม์) สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี โดยมีนายสุพัฒน์  สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี