หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-04 16:08:32

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ผู้ซึ่งเป็นอัครมเหสี ที่รักยิ่งในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม พร้อมกรวดน้ำและรับพรจากพระสงฆ์ ซึ่งในพิธีครั้งนี้ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง