หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ยินดีต้อนรับน้องๆ ที่จะมารายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปี 2562
ยินดีต้อนรับน้องๆ ที่จะมารายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 09:43:06

ยินดีต้อนรับ!!

น้องๆ ที่จะมารายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปี 2562

ในวันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2562 

แล้วพบกับที่ห้อง 111 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี