แผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ2563


แผนการปฏิบัติการด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ2563

ดาวโหลดเอกสารที่นี่ เล่มแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและป.pdf