หน้าหลัก > ประกาศ

บริหารจัดการที่ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล(Good.University.Report.:.GUR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(GUR 2562.pdf).pdf(GUR 2562 ภาษาอังกฤษ.pdf).pdf(GUR 2562 ภาษาจีน.pdf).pdf ...
2020-04-07 13:14:36
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการ สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้)สายวิชาการ สังกัดศ ...
2020-03-11 16:03:25
ให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา "GE" ตรวจสอบรายชื่อและวัน/เวลา พร้อมสถานที่สอบ
ให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา "GE"ตรวจสอบรายชื่อและวัน/เวลา พร้อมสถานที่สอบตามไฟล์รูปนี้ได้ ...
2019-12-19 20:57:06
ประกาศย้อนหลัง