หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับสำนักงานจังหวัดลำพูนจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ. ศ. 2561 - 2565)
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับสำนักงานจังหวัดลำพูนจัดอบรมสัมมนาเชิงป ...
2020-09-15 15:40:19
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา จับมือ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนางานวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ และยกระดับตลาดสินค้าชุมชนออนไลน์ เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวอุดรธานี
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา จับมือ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนางานวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ และยกระดับตลาดสินค้าชุม ...
2020-09-15 15:36:13
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
  วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิ ...
2020-09-15 15:28:30
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคล
       ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลวันที่ 28 สิงห ...
2020-09-15 15:15:37
แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ รักษาการผู้อำนว ...
2020-09-15 14:58:44
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี
    สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร ...
2020-09-15 10:35:41
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี
   ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ฝ้าย ...
2020-09-15 10:17:49
ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ดร.ณัฐภรณ์ เอกนราจ ...
2020-08-14 11:17:23
Suan Sunandha, Udon Thani Center Organized a ceremony to invite the statue of Queen Sunandha Kumareerat
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เวลา ๐๘.๑๙ น. ดร.ณั ...
2020-08-14 10:59:13
ข่าวย้อนหลัง