หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการจัดการการค้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ...
2019-07-24 15:40:10
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ/พิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ/พิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562(ผู้ที่จบ ม.6 , ปวช., ปวส.) > ...
2019-06-17 16:42:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า ประจำปีการศึกษา 2562
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีรอบที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชากา ...
2019-06-17 15:47:44
สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ จับมือ CP ALL เปิดรับนักศึกษา  บัณฑิตพรีเมียม เป็นผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ จับมือ CP ALL เปิดรับนักศึกษา บัณฑิตพรีเมียม เป็นผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นผ ...
2019-06-17 15:12:56
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ ๑ (Portfolio)
    ๑๐ ม.ค ๒๕๖๒ บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ ๑  (Portfolio) ของผู้มีสิทธิ์สอบคั ...
2019-06-17 15:09:25
ข่าวย้อนหลัง