หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.รักษาการผู้อำนวยการ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ดร. ณัฐณภรณ์ เอก ...
2020-07-20 11:24:03
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับวันที่ 8 กรกฎาคม 2563www.ssru.ac ...
2020-07-20 11:23:30
โครงการแสงธรรมนำชีวิต
โครงการแสงธรรมนำชีวิตวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ วัดสว่างสามัคคี ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวั ...
2020-07-20 11:22:59
ด่วน!!!!???????????????????????? รับจำนวนจำกัด
ด่วน!!!!???????????????????????? รับจำนวนจำกัด????????????????????????ข่าวดีสำหรับคนทำงานเปิดรับสมัค ...
2020-07-14 15:25:20
สวนสุนันทาศูนย์อุดรฯ รวมใจสู้ภัย Covid-19
สวนสุนันทาศูนย์อุดรฯ รวมใจสู้ภัย Covid-19เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น .ศูนย์การศึกษาจัง ...
2020-07-14 15:22:29
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว ศูนบ์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว ศูนบ์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลั ...
2020-07-14 15:20:16
สวนสุนันทาต้อนรับนักศึกษาใหม่’63 ปฐมนิเทศออนไลน์
สวนสุนันทาต้อนรับนักศึกษาใหม่’63 ปฐมนิเทศออนไลน์วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภั ...
2020-07-14 15:09:17
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 Online
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 Online???? วันที่ 29 มิถุนายน 2563???? เวลา 09.00น.???? เพจ กองพ ...
2020-07-20 11:20:22
ข่าวดี!!! ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข่าวดี!!! ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการ ...
2020-07-20 11:19:38
รับสมัครนักศึกษาให่ 2563
รับสมัครนักศึกษาให่ 2563ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไปสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2020-07-20 11:18:43
ข่าวย้อนหลัง