หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รหัส62
วันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการปรับพื้ ...
2019-08-15 17:44:55
โครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รหัส62
วันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการปรับพื้ ...
2019-08-15 17:40:27
หาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการอบรมพั ...
2019-08-15 17:15:10
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาศั ...
2019-08-15 16:25:15
กิจกรรมบูมแสดงความยินดีให้รุ่นพี่ รุ่นที่ 1 ปี 2556 ที่สำเร็จการศึกษา
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท ...
2019-07-24 17:41:46
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิ ...
2019-07-24 17:40:03
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดอาคารเอนกประสงค์
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำคว ...
2019-08-21 13:25:23
สถานที่ออกฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเเละบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
สถานที่ออกฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเเละบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2019-06-17 16:04:09
ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ...
2019-06-17 16:27:30
ข่าวย้อนหลัง