หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โลจิสติกส์ “สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ” จัดกิจกรรม CLS เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่
โลจิสติกส์ “สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ” จัดกิจกรรม CLS เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่เมื่อวันที่ 19-20 ส ...
2019-09-11 15:43:01
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น ...
2019-09-04 16:42:35
พิธีไหว้ครู “อภิวาทวันทา ปาเจราโหนตุ น้อมวันทาบูชาครู”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 25692 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธ ...
2019-09-11 11:00:18
"สาดสีแห่งความรัก กระชับความสัมพันธ์"
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2019-09-11 10:40:55
คัดเลือกผู้เข้าประกวด Freshmen Boys & Girls - (รอบความสามารถพิเศษ)
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีั โดยสโมสรนักศึกษา จั ...
2019-09-11 10:38:04
สวนสุนันทา ศุนย์อุดรฯ ถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่่ 16 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมถวาย ...
2019-09-11 15:15:33
สานสัมพันธ์​ "ลูกพระนาง" ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562
สานสัมพันธ์ "ลูกพระนาง" ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562เมื่อวันที่ 13 - ...
2019-09-11 17:16:49
กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติเมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. มหาว ...
2019-09-04 16:32:38
โครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รหัส62
วันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการปรับพื้ ...
2019-09-05 12:19:08
โครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รหัส62
วันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการปรับพื้ ...
2019-09-11 10:14:08
ข่าวปัจจุบัน