หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

พิธีประดับบ่า สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
พิธีประดับบ่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ประจำปีการศึกษา 2561     เมื่อวันที่ 9 ...
2019-06-17 11:05:47
ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู "อภิวาทวันทา ปาเจราโหนตุ น้อมวันทา บูชาครู ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี" ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูอาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาโลจิสติกส์ เ ...
2018-12-02 13:49:07
ข่าวปัจจุบัน