หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ
ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีถวายพระพร ...
2019-08-15 17:59:40
การประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎส ...
2019-08-15 17:49:01
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา E-learning ด้วยระบบจัดการเรียนพิเศษการสอนผ่านระบบเครือข่าย Moodle
เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงกา ...
2019-08-15 17:22:31
ประชุมหารือแนวทางการบริหารการเรียนการสอนในรายวิชา GE
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทร ...
2019-08-15 16:14:05
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์ ในปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวย การศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัย ...
2019-07-29 16:09:48
ประชุมเตรียมความพร้อมในการปฐมมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2562
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภ ...
2019-07-29 11:01:51
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีถวายพระพรเนื่ ...
2019-07-26 17:41:45
สสว.จับมือสวนสุนันทาอบรม SME on line
สสว.จับมือสวนสุนันทาอบรม SME on lineผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราช ...
2019-08-21 13:27:14
ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ในโอกาสเข้าเยี่ยม ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให ...
2019-06-27 16:47:11
ข่าวย้อนหลัง