หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ
ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประชุมคณาจารย์ประจำเดือนตุลาคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประชุมคณาจารย์ประจำเดือนตุลาคม 2562&nbs ...
2019-10-16 17:29:30
นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ ประจำเดือนกันยายน 2562
นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ...
2019-09-12 09:42:40
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การสนับสนุนถุงผ้า ตามนโยบาย ลดโลกร้อน กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การสนับสนุนถุงผ้า ตามนโยบาย ลดโลกร้อน กร ...
2019-09-12 09:41:21
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่9/2562
นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุม ...
2019-09-11 11:18:16
อบรม​ การใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์​ ( e-office)
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมอบรม การใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ( ...
2019-09-11 11:12:36
ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2563เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้อ ...
2019-09-11 11:10:58
สวนสุนันทาประชุมบุคลากร ประจำปี 2562
สวนสุนันทาประชุมบุคลากร ประจำปี 2562อธิการบดีย้ำ "ต้องสร้างความแตกต่างอย่างแข็งแกร่งและเป็นมืออ ...
2019-09-11 11:25:27
อบรมการบริหารจัดการร้านค้าปลีก แบบมืออาชีพ ภายในงาน "ตลาดนัดโชห่วยครั้งที่ 11"
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลั ...
2019-09-11 11:33:41
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สวนสุนันทา วันที่สองความรู้แน่น
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอ ...
2019-09-11 11:39:50
สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ “อธิการบดีย้ำขอให้ทุกคนทำหน้าท ...
2019-09-11 11:45:50
ข่าวปัจจุบัน