หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ร่วมอบรมการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์​(e-office)
    ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมอบรม การใช้ระบบสำนัก ...
2019-09-09 11:23:49
SSRU UDON FRESHMEN BOYS&GIRLS 2019 ประจำปีการศึกษา 2562
SSRU UDON FRESHMEN BOYS&GIRLS 2019 ประจำปีการศึกษา 2562เมื่อวันที่29 สิงหาคม2562 มหาวิทยาลัยราชภ ...
2019-09-11 11:02:39
ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในแต่ละสาขา แต่ละชั้นปี "ประกวดพานไหว้ครู"
ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในแต่ละสาขา แต่ละชั้ ...
2019-09-11 10:47:51
โลจิสติกส์ “สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ” จัดกิจกรรม CLS เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่
โลจิสติกส์ “สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ” จัดกิจกรรม CLS เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่เมื่อวันที่ 19-20 ส ...
2019-09-11 15:43:01
ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2563เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้อ ...
2019-09-11 11:10:58
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น ...
2019-09-04 16:42:35
พิธีไหว้ครู “อภิวาทวันทา ปาเจราโหนตุ น้อมวันทาบูชาครู”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 25692 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธ ...
2019-09-11 11:00:18
ข่าวย้อนหลัง