หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > พิธีไหว้ครู “อภิวาทวันทา ปาเจราโหนตุ น้อมวันทาบูชาครู”
พิธีไหว้ครู “อภิวาทวันทา ปาเจราโหนตุ น้อมวันทาบูชาครู”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 11:00:18

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 25692 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีไหว้ครู “อภิวาทวันทา ปาเจราโหนตุ น้อมวันทาบูชาครู” โดยมีนายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

โดยในพิธีสโมสรนักศึกษาได้ทำการอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย แถวคณาจารย์เข้ามายังพิธี และประธานในพิธีทำการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายพวงมาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีในรัชกาลที่ 5 ประธานในพิธีเจิมเล่มหลักสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนนักศึกษากล่าวบทไหว้ครู ตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาแต่ละชั้นปี นำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครูมอบให้แด่คณาจารย์ ในการนี้ประธานในพิธียังได้ทำการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดีและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย พร้อมกับให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยในช่วงท้ายของพิธีนั้นได้มีพิธีผูกข้อมือให้แก่นักศึกษา ซึ่งบรรยากาศในพิธีเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความอบอุ่น เป็นอันเสร็จพิธี

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
9 คน,
ผู้คนอยู่บนเวที

ในภาพอาจจะมี
10 คน,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน

ในภาพอาจจะมี
17 คน, คนที่ยิ้ม,
สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
7 คน, คนที่ยิ้ม