หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-04 16:42:35

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษา ให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ในภาพอาจจะมี
1 คน, ท้องฟ้า
และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน,
ต้นไม้,
ท้องฟ้า
และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังยืน,
สถานที่กลางแจ้ง
และข้อความ