หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 11:10:58

ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสามพร้าวมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยประธานได้ให้นโยบาย และแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานในด้านต่างๆ อาทิ ด้ายวิชาการการศึกษา ด้านงานบุคคล ด้านงานประชาสัมพันธ์
โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และนำไปพัฒนาในการบริหารงานด้านต่างๆต่อไป

ในภาพอาจจะมี
2 คน

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
สถานที่ในร่ม