หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > สวนสุนันทา ศุนย์อุดรฯ ถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
สวนสุนันทา ศุนย์อุดรฯ ถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 15:15:33

เมื่อวันที่่ 16 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และทำกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดดงเลา ต.สามพร้าว อ.เมื่อง จ.อุดรธานี

โดยมีนายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาชั้นปีที่4,ชั้นปี3,ชั้นปีที่ 2 และชัุ้้นปีที่ 1 ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์,สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาการจัดการการค้า เข้าร่วมโครงการฯ

ซึ่งโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประเพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ให้มีความมั่นคงสืบไป ตลอดจนทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ สนับสนุนบำรุงพระพุทธศาสนาและตอบสนองนโยบายและปณิธานของมหาวิทยาลัย

อีกทั้งสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม การรักษาความสะอาดและดูแลสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา รุ่นพี่และรุ่นน้อง

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน
และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน,
งานแต่งงาน,
ต้นไม้, เด็ก,
รองเท้า
และสถานที่กลางแจ้ง