หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประชุมคณาจารย์ประจำเดือนตุลาคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประชุมคณาจารย์ประจำเดือนตุลาคม 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-10-16 17:29:30

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ประชุมคณาจารย์ประจำเดือนตุลาคม 2562

   นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ ประจำเดือนตุลาคม วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. -16.30 น.           ณ ห้องประชุมสามพร้าว  โดย สาระสำคัญในการประชุมประกอบด้วย
1.เรื่องการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โดยศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมีนโยบายจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่อให้มีการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์มาตราฐานฝือมือแรงงาน
2.แนวทางการวัดและประเมินผลบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3.แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
4.แผนประชาสัมพันธ์แนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
รวมถึงการรับรายงานเสนอเพื่อทราบในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมหาวิทยาลัยอีกด้วยในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
และตารางในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 4 คน