หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สวนสุนันทา วันที่สองความรู้แน่น
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สวนสุนันทา วันที่สองความรู้แน่น

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 11:39:50

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2562 เป็นวันที่สอง

โดยมีหัวข้อบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบการบริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบที่ต้องรู้ อันได้แก่
- ระบบงานสารบรรณ
- ระบบงานแผน งบประมาณ
-ระบบงานการคลัง การเงิน พัสดุ
- ระบบการบริหารงานบุคคล สิทธิประโยชน์ กฎ ระเบียบ
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ ,หัวหน้าฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นวิทยากรในการบรรยาย

โดยในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คมสันโสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นผู้บรรยายในเรื่องการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน

ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัด

Cr. อรวรรณ สุขมา : รายงาน
สุรชาติ ตรีโอษฐ์ : ถ่ายภาพ

ในภาพอาจจะมี
1 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี
3 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
14 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม