หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมพิธีไหว้ครู "อภิวาทวันทา ปาเจราโหนตุ น้อมวันทาบูชาครู"
เข้าร่วมพิธีไหว้ครู "อภิวาทวันทา ปาเจราโหนตุ น้อมวันทาบูชาครู"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 10:45:17

เรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธีไหว้ครู "อภิวาทวันทา ปาเจราโหนตุ น้อมวันทาบูชาครู" ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ลงทะเบียน เวลา 08.00 น. ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

และขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในแต่ละสาขา แต่ละชั้นปี "ประกวดพานไหว้ครู" ให้นำส่งพานเข้าประกวดก่อนเวลา 08.30 น. ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ในภาพอาจจะมี
ข้อความ

ในภาพอาจจะมี
ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ