หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > การประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-05 14:10:06

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 และเตรียมความพร้อมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี