หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบถุงผ้าให้ประชาชนผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จำนวน 200 ถุง เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบถุงผ้าให้ประชาชนผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จำนวน 200 ถุง เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-08-21 12:42:54

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา   จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นำคณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันมอบถุงผ้าให้ประชาชนผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จำนวน 200 ถุง  เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ให้ใช้ถุงผ้าแทน โดยมีคุณชุลีรัตน์ สาระรัตน์รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี