หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษา
กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-04 16:32:38

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษา ให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน


ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน,
ต้นไม้,
ท้องฟ้า
และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังยืน,
สถานที่กลางแจ้ง
และข้อความในภาพอาจจะมี
1 คน, ท้องฟ้า
และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี
2 คน, ท้องฟ้า
และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน,
ต้นไม้,
ท้องฟ้า
และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน,
ต้นไม้
และสถานที่กลางแจ้ง