หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โลจิสติกส์ “สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ” จัดกิจกรรม CLS เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่
โลจิสติกส์ “สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ” จัดกิจกรรม CLS เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 15:43:01

โลจิสติกส์ “สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ” จัดกิจกรรม CLS เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 นายศุภมิตรศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้อาจารย์ภิรายุ แสนบุดดาหัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ CLS เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ โดยมี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่3 ,ชั้นปีที่2 ,และชั้นปีที่1 เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการกระชับความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ,นักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้อง

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี